ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย เป็นอีกที่หนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโด

ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย เป็นอีกที่หนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโด

การรักษาความปลอดภัยของคอนโดที่หละหลวม
ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อทั้งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย
ซึ่งจะยกตัวอย่างที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ 4 ข้อ ดังนี้

1.ภัยจากไฟไหม้ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ที่เกิดจากการละเลยการตรวจเช็คของ ช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.ไฟไหม้จากการสูบบุหรี่ ที่มาจากฝ่ายบริหารจัดการไม่ได้ควบคุมดูแล
หรือบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการจำกัดการสูบบุหรี่ของผู้อยู่อาศัยอย่างเคร่งครัด

3.ภัยอันตรายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยที่อาจถูกรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวได้ เช่น การถูกงัดแงะกลอนประตู เป็นต้น

4.การรบกวนจากคนแปลกหน้าที่อาจมาเคาะ ทุบประตูเรียก เพราะขาดสติ เมา หรือเข้าใจผิด หรือมีคนบุกรุกเข้ามาทางประตูที่ลืมล็อคหรือลืมปิด ซึ่งเกิดจากความหละหลวมของนิติบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวไม่เกิดขึ้นกับคุณ
ให้ Century21 เป็นอีก 1 ทางเลือกที่ดูแลบ้านของคุณ
หากสนใจสอบถาม, ปรึกษาปัญหา หรือติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริหารโครงการ
สามารถติดต่อได้ที่ 02 650 5547 – 8

Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping