ภาพบรรยากาศ การจัดประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำพฤศจิกายน 2562

ภาพบรรยากาศ การจัดประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำพฤศจิกายน 2562
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณอดิศร หวังศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
ได้มีการประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามงานของผู้จัดการอาคารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping