10 ธันวาคม “ วันรัฐธรรมนูญ ”

10 ธันวาคม “ วันรัฐธรรมนูญ ”

10 ธันวาคม “ วันรัฐธรรมนูญ ”

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับแรก อันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทยให้กับปวงชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

 

Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping