วันลอยกระทง

วันลอยกระทง

วันสำคัญประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 อย่าง “วันลอยกระทง” ซึ่งในปีนี้

ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน การลอยกระทงเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้คนจะทำกระทงขึ้นมาจากวัสดุต่างๆ เพื่อตบแต่งให้คล้ายกับดอกบัวบาน พร้อมปักธูปเทียน และอาจจะมีการตัดเล็บ เส้นผม หรือ ใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในน้ำ เพื่อเป็นการสะเดาะเดราะห์ บูชาและขอขมาต่อพระแม่คงคา