ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ทีมงานสนับสนุนจากส่วนกลาง Property Aim Solutions เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา