งานรับมอบโครงการคอนโดมิเนียม

งานรับมอบโครงการคอนโดมิเนียม

งานรับมอบโครงการคอนโดมิเนียมที่ทางเรารับดูแล

ทีมปฏิบัติงานของเราได้มีการพูดคุยรายละเอียด และตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างครบครันทุกครั้งก่อนเซ็นรับมอบงาน