ความเป็นมาของ เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์

ผู้ให้บริการงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
อย่างเชียวชาญ

เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ เป็นส่วนหนึ่งในเครือธุรกิจครบวงจรของ เซ็นจูรี่ 21 ประเทศไทย โดยเป็นผู้ให้บริการงานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานที่ปรึกษาบริหารจัดการทรัพย์สิน งานจัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการ งานจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด งานจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร งานโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัย รวมถึงงานบริหารการเช่า
ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ปัจจุบันรับผิดชอบบริหารพื้นที่มากกว่า 2,000,000 ตารางเมตร และห้องชุดพักอาศัยมากกว่า 20,000 ห้องชุด โดยเป้าหมายในการให้บริการที่มีประสิทธิผลคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน การบริหารจัดการระบบประกอบอาคาร การจัดการความปลอดภัย ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การอบรมพัฒนาทีมให้บริการ และการวางแผนมาตรการลดการใช้พลังงาน

บริการของ เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ ครอบคลุมการให้บริการงานบริหารจัดการทรัพย์สินที่หลากหลายทั้ง อาคารชุดพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า และอาคารที่จอดรถ

hp-image
home-architect-service-01-image
งานบริหารจัดการทรัพย์สิน
อสังหาริมทรัพย์ของคุณ ให้ Century21 ช่วยดูแล
More details
home-architect-service-01-image
งานที่ปรึกษาบริหารจัดการทรัพย์สิน
เรามีที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด
More details
home-architect-service-01-image
งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
มีคำแนะนำที่มีคุณค่าให้แก่คุณ และอสังหาริมทรัพย์ของคุณ
More details
home-architect-service-01-image
งานจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
ให้คำแนะนำ และดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
More details
home-architect-service-01-image
งานบริการการขาย และการตลาด
ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของคุณ
More details

เริ่มงานบริหารจัดการในโครงการใหม่กับ Century21

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ติดต่อขอใบเสนอราคา

อีเมล: c21pa@century21.co.th
โทรศัพท์ : 02 650 5547-8