บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด

161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 7  ห้องเลขที่ 701

ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

โทรศัพท์ 02-650-5547-8 (สำนักงานใหญ่) / 081-809-9709 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

โทรสาร 02-650-5549
Email: savika@century21.co.th