century21

century 21

property

properties

property aims

properties aims

century twenty-one

room for rent

thailand

ห้องเช่า

เซ็นจูรี่ 21

century

เซ็นจูรี่21

เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน

บริหารสินทรัพย์

บริหารอาคาร

บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

บ้าน

คอนโด

คอนโดมิเนียม

condominium

อสังหาริมทรัพย์

บริหารโครงการ

resort

บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
CENTURY 21 PROPERTY AIMS CO., LTD.
กรุณา upload รูปเพื่อใช้ในการสมัครงาน


หมายเหตุ: กรุณาตั้งชื่อรูปของท่านเป็นชื่อภาษาอังกฤษ เช่น tanawut.jpg เป็นต้น
รูปที่ใช้ควรมีขนาดไม่เกิน 250kb
 
 

มี  ไม่มี เคยมี แต่ขาดส่งเกิน 6 เดือน
ของตนเอง ของสมาชิกครอบครัวหรือญาติ เช่า ที่อยู่ราชการ
โสด สมรส ม่าย หย่าร้าง แยกกัน

การศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการทำงาน

โปรดกรอกประวัติการทำงาน รวมทั้งงานชั่วคราวและการฝึกงาน (เริ่มจากปัจจุบัน)
กรุณากรอกข้อความในช่องที่มีเครื่องหมาย ( * ) ให้ครบทุกช่อง