เกี่ยวกับเรา

เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์

unspecified-63

เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ก่อตั้งโดยกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 20 ปี เซ็นจูรี่ 21 ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทผู้นำในการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเครือข่ายทางด้านธุรกิจที่มีสำนักงานมากกว่า 8,800 แห่ง ในกว่า 81 ประเทศ ทั่วโลก

 

เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ เป็นส่วนหนึ่งในเครือธุรกิจครบวงจรของเซ็นจูรี่ 21 ประเทศไทย โดยเป็นผู้ให้บริการงานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานที่ปรึกษาบริหารจัดการทรัพย์สิน งานจัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการ งานจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด งานจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร งานโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัย รวมถึงงานบริหารการเช่า

 

ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ปัจจุบันรับผิดชอบบริหารพื้นที่มากกว่า 2,000,000 ตารางเมตร และห้องชุดพักอาศัยมากกว่า 20,000 ห้องชุด โดยเป้าหมายในการให้บริการที่มีประสิทธิผลคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน การบริหารจัดการระบบประกอบอาคาร การจัดการความปลอดภัย ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การอบรมพัฒนาทีมให้บริการ และการวางแผนมาตรการลดการใช้พลังงาน

 

บริการของ เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ ครอบคลุมการให้บริการงานบริหารจัดการทรัพย์สินที่หลากหลายทั้ง อาคารชุดพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า และอาคารที่จอดรถ

Management-3---220520-TH
rawpixel-unsplash-01

เป้าหมายองค์กร

เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน
ทีมงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ของเรา สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทั้งเจ้าของอาคารชุด และแก่ตัวทรัพย์สินเอง โดยมั่นใจว่าทรัพย์สินของท่านจะได้รับการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง งบประมาณด้านค่าใช้จ่ายจะได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนอัตราการเช่า และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของท่าน
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
การมีวินัยในการใช้งบประมาณด้านค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรของเรามีการอบรมในด้านการจัดการดูแลอาคารชุด อีกทั้ง มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของท่านไม่ว่าจะเป็น อาคารสูงเพื่อการพักอาศัย พื้นที่หรืออาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์

Start working together?