งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

การศึกษาความเป็นไปได้คือการประเมินความเป็นไปได้ที่แท้จริงของโครงการหรือระบบที่เสนอ

เราดำเนินการวิจัยความเป็นไปได้ และการวิจัยตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสูงสุดตามเงื่อนไขทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด

33