ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการอาคาร

เปิดรับสมัคร

5 ตำแหน่ง

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการบริหาร
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการบริหารจัดการอาคารชุด, หมู่บ้านจัดสรร, อาคารสำนักงาน
 • มีใจรักการบริการ, มีอัธยาศัยดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ทางด้านนิติบุคคล และ มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติอาคารชุด

เจ้าหน้าที่ธุรการ - บัญชี

เปิดรับสมัคร

10 positions

 • ชาย หรือ หญิง, อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี, การเงิน 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

เปิดรับสมัคร

10 ตำแหน่ง

 • เพศชาย, อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า, อิเลกทรอนิกส์, เครื่องกล เครื่องยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง งานระบบประกอบอาคาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบอาคาร ไม่ว่าจะเป็น ระบบลิฟต์, ระบบไฟฟ้า, ระบบเครื่องปรับอากาศ, เป็นต้น
 • มีบุคลิกภาพดี, มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี และ มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • สามารถปรับ-เปลี่ยนสถานที่ทำงานได้ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร

เปิดรับสมัคร

10 positions

 • ชาย หรือ หญิง, อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารอาคาร 3 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักบริการ
 • มีทัศนคติที่ดี
 • มีความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบจัดการพัสดุ และ การจัดการสวน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เปิดรับสมัคร

10 positions

 • ชาย หรือ หญิง, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ  เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานธุรการ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Word, Excel, Point ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานด้านบริการ

ช่างซ่อมบำรุง

เปิดรับสมัคร

10 ตำแหน่ง

 • เพศ ชาย, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับชั้น ปวช, ปวส ไฟฟ้า, อิเลกทรอนิกส์, เครื่องกล เครื่องยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง งานระบบประกอบอาคาร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี, มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี และ มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • สามารถปรับ-เปลี่ยนสถานที่ทำงานได้ตามความเหมาะสม

เจ้าหน้าที่ดูแลสโมสร

Requirements

5 ตำแหน่ง

 • ชาย หรือ หญิง, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1ปี
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักบริการ

กรอกข้อมูลผู้สมัคร


Educational Info ข้อมูลการศึกษา

ID Card Copy