Category: News & Update @th

มาตรฐานการทำความสะอาด
อบรมบัญชี
อบรมหนีไฟประจำปี
เจ้าของร่วมมอบของขวัญวันปีใหม่จีน
ทำความสะอาดสระว่ายนํ้าประจำเดือน
ประชุมกรรมการประจำเดือน
วันตรุษจีน 2023
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ส่งมอบของขวัญวันปีใหม่
ท่านเจ้าของร่วมมอบกระเช้า
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน