News & Update

วันคริสต์มาส
การฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 8/2564
การฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่บัญชี ครั้งที่ 7/2564
การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 4/2564
วันมหิดล
วันเยาวชนแห่งชาติ
วันโอโซนสากล
การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 2/2564
โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”
การฝึกอบรมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2564