News & Update

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “C21 Gatsby Night Party”
การประชุมใหญ่ประจำปี 2562
เช็คลิสต์ ก่อนหนีเที่ยวหยุดยาวปีใหม่ ! 
หน้าที่งานประจำวันภายในสำนักงาน ทำอะไรบ้าง?
รู้ก่อนจ่าย “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ฉบับชาวคอนโด
คุณสามภพฯ พบ นายกสมาคมโรงแรมไทย
การจัดการงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารของคอนโดฯ
10 ธันวาคม “ วันรัฐธรรมนูญ ”
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันชาติ
ภาพบรรยากาศ การจัดประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำพฤศจิกายน 2562
Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping